2012 is het jaar van de geïntegreerde infrastructuur

2012 is het jaar van de geïntegreerde infrastructuur

In economisch zwaar weer zoeken bedrijven naar zekerheid. Op het gebied van it-investeringen gaat dit vaak gepaard met een verschuiving van de beslissingsbevoegdheid. De invloed van de it-afdeling neemt af en iedere investering wordt gewikt en gewogen door het management. De gesprekken gaan dan niet meer over de technologie zelf, maar meer over de business benefits en de ‘return on investment’ (roi) van investeren. Een slechte zaak?